Mindful Leiderschap

Mindful Leiderschap is een in-company training speciaal gericht op de werkpraktijk van managers en leidinggevenden. In de oefeningen worden linken gelegd met de eigen dagelijkse praktijk: doelen stellen, overzicht en focus houden, leidinggeven aan medewerkers en gesprekken voeren met hen.

Voor die manager die met meer aandacht krachtiger in het werk en leven wil staan, meer regie wil hebben over zichzelf in plaats van geleid te worden door de agenda. Voor managers die (tijdelijk) meer spanning of druk ervaren, door bijvoorbeeld extra taken, een re-organisatie, verandering van werkinhoud of werkwijze. Ook privé kunnen er zaken veranderen, waardoor je meer belast wordt, extra spanning ervaart en wilt leren daar goed mee op te gaan.

Je wordt meer bewust van je lichamelijke reacties op situaties en personen en de bijbehorende gevoelens en gedachten. Hierdoor leer je sneller waar je moe van wordt of energie van krijgt en wat spanning verhogend of verlagend werkt. Wat gebeurt er feitelijk in je lichaam of geest en wat doe jij er vervolgens mee, wat is jouw reactie daarop? En is die reactie behulpzaam voor jezelf of niet?
Daarna kun je beter kiezen hoe je echt en zo adequaat mogelijk kunt reageren.
Hierdoor kom je meer in je eigen kracht: je wordt effectiever, leert voort te bouwen op de sterke punten die je al hebt, kunt beter je grenzen aangeven en voor jezelf zorgen. Het contact met medewerkers wordt eerlijker en opener, je kunt beter to the point komen. Daardoor wordt je daadkrachtiger.

Mogelijkheden

 • Een kennismakingsworkshop van een dagdeel. Waarin je kunt ervaren wat het inhoudt, ruiken en proeven wat het is en daarna beslissen of dit smaakt naar meer.
 • Een mini training van 3 dagdelen. Waarbij er in elk dagdeel specifiek aandacht is voor respectievelijk het lichaam, de gevoelens en de gedachten en het eigen werk.
 • Een 8-weekse training van 8 dagdelen. Dit is een langere periode en intensiever vanwege de thuisopdrachten. Dit werkt dieper door in je leven en zorgt voor meer blijvende verbeteringen.Voor meer info zie het artikel “Positieve effecten van Mindfulness op stressvermindering. Een wetenschappelijke onderbouwing”.

Meer info over de 8-weekse training van 8 dagdelen.

 • In groepen van maximaal 10 personen.
 • In 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur.
 • Na de 6-de week is er (optioneel) een stilte-dag(deel).
 • Een intake gesprek met daarin uitleg over de training, voorwaarden voor deelname, kennismaking met de trainer en aandacht voor een aantal doelen die jij jezelf stelt.
 • Een evaluatie gesprek: wat was het meest waardevol/behulpzaam, terugkomen op de doelen.
 • In de bijeenkomsten bewustwording/aandachtsoefeningen gericht op adem, lichaam en geest
 • Thuis dagelijks oefeningen doen m.b.v. CD ‘s.
 • Er wordt gezorgd voor meditatie-kussens, yoga-matten en dekens.