Nieuws in de boekenkast

 Nieuwe 8-weekse Mindfulness training?

Momenteel loopt er geen training, maar er is wel ruimte voor. Mocht je belangstelling hebben vanuit je organisatie met een groep medewerkers of jouw gehele team, bel me dan gerust. Dan kunnen we overleggen wat mogelijk is en wat het beste bij jullie past. Een training duurt 8 avonden, met daarin eventueel een stilte-dag. Het wordt gehouden in Sebaldeburen in een mooie trainingsruimte met uitzicht op de vijver en een groot grasveld omringd door een paar grote hoge bomen. Een trainingsmap en 4 CD’s waarmee je thuis kunt oefenen zijn inbegrepen. Kussens, yogamatten en (fris gewassen) dekens zijn aanwezig.

Verder lezen/luisteren

Kabat-Zinn, J., 2009. Handboek meditatief ontspannen, effectief programma voor het bestrijden van pijn en stress. Altamira-Becht: Haarlem.
De training is 30 jaar geleden ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn. Hij was toen werkzaam in het Medisch Centrum  van de Universiteit van Massachusetts waar hij veel patiënten zag vertrekken die genezen verklaard waren maar nog steeds ernstige stressklachten of chronische pijnklachten hadden. Hij was zelf een actieve meditatie-beoefenaar. Door zijn meditatie-ervaring en -kennis toe te passen op de stress-ervaringen van deze patiënten heeft hij de training ontwikkeld. In het Engels Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR). Later bleek de training ook geschikt voor andere mensen die (veel) stress ervaren en daar anders mee om willen gaan. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan om aan te tonen dat deze methode ook daadwerkelijk tot positieve resultaten leidt.

Dr. Jinke van der Laan. Positieve effecten van Mindfulness op stressvermindering en verlaging van het ziekteverzuim.
Een wetenschappelijke onderbouwing. 2014
Overzichtsartikel geschreven door Jinke van der Laan voor opdrachtgevers ter onderbouwing van de positieve effecten van een 8-weekste training met wetenschappelijk onderzoek.
Lees hier het artikel (pdf)

Wibo Koole, Mindful leiderschap voor effectieve teams en organisaties. Uitgeverij Business Contact, 2012
Het boek Mindful Leiderschap van Wibo Koole waarin mindfulness wordt toegepast op teams en organisaties.

Uitspraken uit onderzoeken

Thuis mediteren helpt. Onderzoek laat zien dat er een positief verband is. Thuis mediteren zorgt voor een beter welbevinden en voor betere coping-vaardigheden. “Ik kan mijn eigen gezondheid verbeteren, ik ben me bewust van wat mij stress geeft in mijn leven. Ik ben me bewust van stressvolle situaties wanneer ze gebeuren en ik kan daadwerkelijk beter voor mezelf zorgen”.(Beddoe & Murphy, 2004)

Een groep verpleegkunde studenten liet zien significant minder angst te ervaren zoals zich zorgen maken, zenuwachtig zijn en cognitieve “voorgevoelens’ dat er iets erg gaat gebeuren. Van de deelnemers geeft 75% aan dat bewustwording van de adem gunstig is in omgaan en reageren op (coping) met een stressvolle gebeurtenis. 69% gaf aan meer assertief te zijn in het aangeven van hun behoeften en gevoelens.  (Beddoe & Murphy, 2004)

Een onderzoek onder huisartsen laat zien wat de 8-weekse Mindfulness training hun heeft opgeleverd:

  • Minder burn-out verschijnselen (minder emotioneel uitgeput, minder last van de-personificatie en meer taken tot een goed einde kunnen brengen),
  • een afname in stemmingsstoornissen (depressie, boosheid en moeheid) en
  • grotere emotionele stabiliteit. (Krasner et al., 2011)