Mindfulness

Nieuws: Momenteel coach ik een aantal medewerkers individueel met als uitgangspunt de Mindfulness. Het gaat in dit geval om onderwerpen als een gevoel van onmacht, ervaren werkdruk, disbalans in werk-privé situatie. Af en toe staren we even naar buiten door de grote ramen en zeggen we niks. Juist in die momenten merk ik dat de ander aan het doordenken is op wat we net hebben besproken. Dit levert vaak de mooiste inzichten op. Die weer een stap verder helpen in hoe om te gaan met de eigen situatie.

Wat is het eigenlijk?
In een mindfulness training leer je bewust je aandacht richten, zodat je je meer bewust bent van wat je doet, denkt en voelt. Met vriendelijkheid en zonder over jezelf te oordelen. Je richt je aandacht bewust op je lichaam (eventuele spanning in spieren, de hartslag en ademhaling), op je gevoelens (bijvoorbeeld irritatie, ongeduld of juist plezier) en op je gedachten (meningen, oordelen of het steeds bezig zijn met wat er allemaal nog moet).

Er wordt veel geoefend en ervaringen worden uitgewisseld, maar het is geen therapie of praatgroep. Het is een bewustwordingsproces. Enkele oefeningen zijn gericht op de ademhaling, deze helpen je om meer rust te creëren in je hoofd en je lichaam. Andere oefeningen maken je bewust van hoe jij reageert op stress. Daarnaast zijn er een aantal yoga oefeningen, verschillende meditatievormen en wordt je gevraagd een dagboekje bij te houden over specifieke momenten.

De trainingen worden in-company gegeven en je volgt ze met collega managers en leidinggevenden, Mindful leiderschap. Of met collega’s die veel direct werken met klanten, cliënten of burgers, Mindfulness op de werkvloer.  Er is ook individuele coaching mogelijk, daarin zijn de Mindfulness oefeningen de basis om te werken aan jouw persoonlijke/organisatie leerdoelen.

Wat bereik ik er mee?
Als je je meer bewust wordt van wat je precies doet, denkt en voelt, dan zul je je (ongewenste) gewoontes en patronen sneller herkennen. Daardoor kun je bewuster kiezen hoe je echt wilt reageren, in plaats van automatisch vanuit gewoonte, drukte, angst of onzekerheid.

De trainer en coach is dr. Jinke van der Laan, sociaal en organisatiepsycholoog. Zij is werkzaam bij Siegers Van der Laan Ontwikkeling van mens, team & organisatie.